ველნესი

როგორც ჩანს, მხოლოდ რაღაც ნაწყვეტები ორიგინალური ტექსტი, როგორც ჩანს, Lipsum გამოიყენება, და რომ მთელი რიგი წერილები უკვე ამოღებულ ან დაემატა სხვადასხვა რაოდენობა ტექსტში დროთა განმავლობაში. ეს არის, თუ რატომ არსებობს დღეს რაოდენობის ტექსტი Lorem ipsum მეტ-ნაკლებად განსხვავდება ერთმანეთისგან. იმის გამო, რომ მისი წარმოების თარიღი, გამოყენების Lorem ipsum აღარ ექვემდებარება საავტორო და თავს არიდებს რაიმე საავტორო საკითხები.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *